Vragen of interesse? Neem contact op!
marijke@howtoflourish.nl

Research (in English)

marijkeschotanus-dijkstra02b-smallMarijke Schotanus-Dijkstra, PhD

Assistant Professor of Positive Psychology
Center for eHealth & Wellbeing Researchlogo-research
University of Twente
Enschede, The Netherlands

Education

MSc. Clinical and Health Psychology at the Utrecht University
BSc. Clinical and Health Psychology at the Utrecht University
B.A. Sports, Health and Management at the Hanzehogeschool Groningen

Work experience

 • Assistant professor of positive psychology at the Centre for eHealth and Wellbeing Research at the University of Twente in Enschede
 • PhD-student at the Trimbos Institute, The Netherlands Institute for Mental Health and Addiction, Department of Public Mental Health in Utrecht in collaboration with the Center for eHealth and Wellbeing Research at the University of Twente in Enschede.
 • Scientist at the Trimbos Institute, The Netherlands Institute for Mental Health and Addiction, Department of Public Mental Health in Utrecht.
 • Health promoter in education projects at the Public Health Service of Groningen (i.e. healthy lifestyle behaviors)

Research interests

Flourishing | Mental well-being | Positive psychology | Prosocial behavior | Public mental health | Early interventions | Qualitative research | Eating disorders | Depression | Bereaved by suicide | eHealth and mHealth| Health and lifestyle behaviors | Physical activity | Work stress | Healthy eating

Please contact me if you would like to collaborate on research about flourishing or positive psychology more in general.

Publications

Dissertation

Schotanus-Dijkstra, M. (2016) How to flourish in everyday life? Enhancing flourishing mental health in the general population as a new strategy for the prevention of anxiety and depressive disorders. Enschede, The Netherlands: University of Twente.

International peer-reviewed papers

International book chapter

 • Schotanus-Dijkstra, M., & Bohlmeijer E.T. (2017) ‘Flourishing’ people. In: Leo Bormans (Ed.). The World Book of Happiness 2.0. Tielt: Lannoo Uitgeverij. [Book is also available in a Dutch edition, 2016].

International and national conferences (selection)

 • Schotanus-Dijkstra, M. (2016, 15 april). Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van de positieve psychologie. Ede: 3e landelijke congres positieve psychologie. (keynote)
 • Schotanus-Dijkstra, M. (2015, June 27). Can we enhance flourishing? Efficacy of a multicomponent positive psychology self-help book with email support to promote well-being and flourishing: Randomized controlled trial. Orlando, USA: 4th World Congress on Positive Psychology
 • Schotanus-Dijkstra, M. (2014, July 3). Symposium web-based positive psychology interventions for public mental health. Amsterdam: 7th European Conference on Positive Psychology
 • Dijkstra, M., & Timmer, A. (20 september 2011). Open en Alert. Alcohol- en drugspreventie. Congres LVG en criminaliteit. Zwolle: Regarz.
 • Dijkstra, M., & Hiemstra, A. (20 januari 2011). Bewegen tegen depressie. GGZ Kennisdag. Amsterdam: Elicium (RAI).
 • Dijkstra, M. (2 november 2010). Voorkomen van depressie door bewegen? Ontmoetingsdag NISB. Ede: Cinemec.
 • Dijkstra, M. (24 juni 2010). Basisprincipes preventie toesnijden op LVG. Invitational Conference ‘Systematische aandacht voor preventie bij LVG-jongeren’ van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Utrecht: Stadskasteel Oudaan.

National peer-reviewed papers (in Dutch)

National book chapter (in Dutch)

 • Hilderink, I., Dijkstra, M., & Bransen, E. (2011). Grensoverschrijdende pubers. LVG jeugd en middelengebruik. In: Clerkx, M., de Groot, R., & Prins, F. (2011). Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Apeldoorn: Garant-Uitgevers.

National reports, course material (for health care professionals) and factsheets (in Dutch)

 • Dijkstra, M., & Bransen, E. (2012). Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in zorg- en welzijnsinstellingen. Factsheet. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • De Jong, I., Dijkstra, M. & Van der Poel, A. (2011). Nazorg voor harddrugsgebruikers na behandeling van hepatitis C. Een handreiking voor verpleegkundigen (tweede herziene druk). Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Trentelman, M., Visscher, J., & Dijkstra, M. (2011). Bekijk ’t nuchter. Handleiding motivatietraining. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., & de Kruijf, R. (2011). Bekijk ’t nuchter. Voorlichting over alcohol en drugs. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., & Bransen, E. (2011). Open en Alert voor LVG-settings. Werkboek voor cursisten. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., & Bransen, E. (2011). Open en Alert voor LVG-settings. Handboek implementatie. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., & Bransen, E. (2011). Open en Alert voor LVG-settings. Handboek voor preventiewerkers. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M. & Van der Poel, A. (2010). Implementatie van de Handreiking Nazorg. Nazorg verlenen aan harddrugsgebruikers na de behandeling van hepatitis C. Trimbos-instituut: Utrecht.
 • Dijkstra, M., & Ruiter, M. (2010). Aard en Omvang GGZ- en Verslavingspreventie 2009. Ontwikkelingen in de inhoud, organisatie en omvang van de GGZ- en Verslavingspreventie. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., & Ruiter, M. (2010). Aard en Omvang GGZ-preventie. Factsheet 2009. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M. & A. van der Poel (2010). Depressiepreventie voor druggebruikers in behandeling voor hepatitis C. Literatuur- en praktijkonderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van depressiepreventie voor druggebruikers die in behandeling zijn voor hepatitis C. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., & Bransen, E. (2010). Middelengebruik bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M. & C. van der Veen (2009). Hulpzoekgedrag van mensen met depressieve klachten. Literatuuronderzoek naar factoren die de toegang naar hulpaanbod beïnvloeden. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M. & M. Bool (2009). Factsheet preventie van suïcidaliteit. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Dijkstra, M., F. Smit & J. Walburg (2009). Mentaal vermogen: ouderen. Strategische verkenningen 4. Utrecht: Trimbos-instituut.